Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

[PDF] Foc latent Author Lluisa Forrellad

Free download Foc latent

Foc latent constitueix el retorn més sorprenent de la literatura catalana Amb la seva primera novel·la i sent una desconeguda Lluïsa Forrellad va guanyar el premi Nadal 1953 el més prestigiós en llengua castellana Ara més de cinuanta anys després Angle Editorial publica la seva segona novel·la amb la ual presenta les credencials per ocupar un lloc privilegiat en l’escena literària catalana La seva.

Free read ê eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Lluisa Forrellad

Foc latent

Sclat incendiari de la Setmana Tràgica El món burgès dels personatges ple de rituals i de secrets patirà una sacsejada brutalDestinada a convertir se en un clàssic modern Foc latent és una obra magna una recreació precisa d’una societat i un temps amb una riuesa de lèxic inusual i l’expressió d’una voluntat literària infatigable ue reapareix després de mig segle de creació fecunda i atzaros.

Lluisa Forrellad ´ 8 Summary

Habilitat narrativa se’ns imposa amb una força extraordinària Foc latent narra l’aprenentatge vital de Pol Caselles –orfe pobre fet a si mateix– la seva educació sentimental i el seu ascens en societat I tot això en l’època més convulsa de Barcelona una ciutat esuinçada per les bombes anaruistes la lluita de classes el catalanisme emergent i la confrontació religiosa ue culminarà en l’e.


1 thoughts on “Foc latent

  1. says:

    A mig camí entre La saga dels Rius i La ciudad de los prodigios és una novel·la tendra sense gaires pretensions ue atrapa el lector però ue un cop llegida no deixa gaire pòsit Per passar l'estona sense més